PLANOWANE ZAJĘCIA SZKOLNE  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła oprócz obowiązującej podstawy programowej MEN realizuje swoje zadania poprzez program obejmujący:

Zajęcia w skali tygodnia
dla klas I-III– obowiązkowe dla wszystkich uczniów
(zajęcia wynikające z podstawy programowej i dodatkowe)

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia pozalekcyjne - rozwijające zainteresowania
zajęcia w grupach (od 8 osób)

Zajęcia indywidualne - prowadzone przez specjalistów -

zajęcia sportowe - prowadzone w ramach lekcji wychowania fizycznego (z wyjątkiem gimnastyki korekcyjnej)

Zajęcia -płatne dodatkowo

Uczeń ma możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych, na które będzie uczęszczał.
Lista zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
 

Program "Edukacja przez Szachy w Szkole"

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projekt Polskiego Związku Szachowego  „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie pilotażowego wprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w około 70 szkołach podstawowych na terenie całego kraju przez dwa lata, przeszkolenie nauczycieli tych szkół z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.
Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.
Badania tego rodzaju zostały do tej pory przeprowadzone jedynie w niewielkim zakresie w Polsce (Gorzów Wielkopolski) oraz na świecie (Stany Zjednoczone), pokazały jednak niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).
Celem pośrednim projektu Polskiego Związku Szachowego jest także przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych w zakresie zarówno gry w szachy, jak i dydaktyki i metodyki jej nauczania, tym samym umożliwiając im wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy, jak i poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji.
Tak więc od września w naszej szkole rusza nauka gry w szachy. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się dlaczego Goniec był nazywany Słoniem, Wieża stoi w kącie a Skoczek wykonuje ruchy w kształcie litery L. Dzieci poznają również ustawienia bierek na szachownicy. Będą miały do rozwiązania różne zagadki i łamigłówki. Będzie to zabawa, która mas celu zainteresowanie dzieci grami planszowymi.

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!