Wpisowe uiszczane jednorazowo - 700 zł.

Czesne wynosi 550 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.

 

Opieka nad dziećmi przed zajęciami obowiązkowymi i po nich bezpłatna.

Obiady w formie cateringu płatne - 8,50zł.

Wpłaty należy przekazywać na poniższe konto szkoły:

Rachunek bankowy -

Pierwsza Szkoła Montessori w Bydgoszczy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ING 31 1050 1139 1000 0090 3041 3588

 

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!