Gruntowne i wszechstronne nauczanie nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Tu dzieci uczymy życia. Zarażamy je miłością do nauki, także poza szkołą, pokazujemy, jak wiele ona im daje oraz jak może być ciekawa. Dla nas wiedza jest kluczem do rozumienia siebie, a co za tym idzie, lepszego rozumienia innych ludzi.

W trakcie kształcenia nie wykorzystujemy strachu do motywowania dzieci. Metoda Montessori ma tak wiele narzędzi do tego, by skutecznie zainteresować dziecko nauką, że karanie i straszenie złą oceną wydaje się jedynie czynnikiem niszczącym dziecko, które z gruntu przecież jest ciekawe świata. Zadaniem naszym jest pokazać jak zdobywać tę wiedzę.

Wychowywanie w izolacji od stresów w nerwowym, generującym wiele lęków świecie byłoby błędem. Jednak stres, z którym dziecko ma kontakt także w trakcie nauki, w efekcie powinien być zawsze dla niego budujący, nie może podcinać mu skrzydeł, czy udowadniać, że „do niczego się nie nadaje”.

W naszej Szkole nie zostawiamy dziecka samego z porażką, ale pokazujemy mu, że próby i błędy są potrzebne oraz mają charakter rozwojowy i nie należy się ich bać. Z drugiej strony nie ma możliwości porzucenia niewyćwiczonej umiejętności i „pójścia dalej z programem” jak to ma często miejsce w tradycyjnych szkołach podstawowych.

Joga

Raz w tygodniu dzień rozpoczynamy zajęciami  Jogi z elementami kinezjologii edukacyjnej i korektywy.

Zajęcia odbywają się o 8.00 i są obowiązkowe.

Celem programu jest harmonijne rozwijanie ciała, wczesne korygowanie wad postawy. Dzięki zajęciom dzieci są bardziej świadome swojego ciała. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie układu nerwowego i mięśni, wiary we własne możliwości, pobudzenie wyobraźni, nabywanie umiejętności interpersonalnych, szacunku i akceptacji siebie i innych. Podczas zabaw doskonalona jest technika oddychania. Zajęcia posiadają elementy jogi, kinezjologii edukacyjnej a także polegają na czytaniu bajek terapeutycznych i rysowaniu mandali. Ćwiczenia kończą się wyciszeniem i relaksacją.

Praca własna

Podczas zajęć zwanych pracą własną, które rozpoczynają się o godz.8.30, dziecko realizuje program w sposób indywidualny. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją tej części grupy, która poprzez to, że już umie, zaczynałaby się nudzić i przeszkadzać.

W trakcie pracy własnej prowadzonej dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych Montessori, w które wyposażona jest każda sala.

Praca własna to też czas na rozwijanie zainteresowań. Ponieważ są to codzienne zajęcia trwające 3 godziny, uczeń ma wiele czasu na przepracowanie zadań obowiązkowych, dodatkowych oraz tych, które sam wybierze. W młodszych klasach szkoły podstawowej często są to projekty przyrodnicze w formie prezentacji do wystąpień publicznych, stworzenie quizu dla klasy czy plakatu z profesjonalnymi opisami cech osobniczych zwierząt. Warto nadmienić, że w tym czasie dziecko nie musi siedzieć w ławce, może wybrać sobie miejsce, gdzie będzie się uczyć. Często decyduje o tym pomoc, którą wybierze, gdyż niektóre, takie jak linie czasu czy karty liczbowe do zabawy w bank potrzebują więcej przestrzeni.

Czas na odpoczynek

Po pracy własnej przewidziana jest dłuższa chwila na odpoczynek po dotychczasowej koncentracji. W tym czasie odbywają się godzinne zajęcia ruchowe, spacer lub zabawy na placu zabaw. Odpoczynek kończy się obiadem, dostarczanym przez firmę cateringową - Askocatering

W naszej szkole uczymy nie tylko szacunku do drugiego człowieka, ale również do prac jakie każdy z nas codziennie wykonuje. Nasi uczniowie pełnią tygodniowe dyżury. Dbają o kwiaty w naszej sali, wspólne kredki oraz kącik czytelniczy. Są osoby odpowiedzialne za porządek na półkach i w toalecie, za ustawianie dzieci oraz nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłkach.  

Zajęć ciąg dalszy

Po odpoczynku o godz. 13.00 uczniowie wracają do zajęć, które trwają do godz.14.10. W części popołudniowej obok kontynuacji pracy własnej pojawią się także zajęcia grupowe z  plastyki, muzyki, informatyki oraz zajęcia dodatkowe zaplanowane wg zainteresowań dzieci.  

Inne formy nauczania

Poznane przez dzieci treści nauczania będziemy rozwijać również o wycieczki tematyczne, do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, ćwiczenie umiejętności praktycznego życia czy wyjazdy na Białą i Zieloną Szkołę.

AKADEMIA  ODKRYWCÓW - ZAJĘCIA  NAUKOWE

Dla dzieci otaczający je świat jest pełen zagadek i rzeczy niezwykłych.To wszystko, co dla dorosłych jest naturalne i powszechne, dla maluchów jest przedmiotem dociekliwych badań. "Dlaczego żarówka świeci, "który owad jest największy?", "czym różni się dziupla od nory?". "Skąd mamy prąd?”, "dlaczego lód jest lżejszy od wody?" i " po co nietoperzowi uszy?"… Chyba nigdy wcześniej, ani nigdy później, dzieci nie są tak ciekawe otaczającego je świata, jak wtedy, gdy mają 5-12 lat. Wiedza, którą przyswoją w okresie wczesnoszkolnym, pozwoli im zrozumieć wiele zjawisk przyrodniczych oraz sprawi, że późniejsze lekcje fizyki, chemii czy biologii będą nie tylko interesujące i w pełni zrozumiałe, ale także staną się dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań, badań i nowych wynalazków! Nie chcemy tego zmarnować. Wykorzystując naturalną ciekawość dzieci, chęć poznawania i odkrywania nowego wprowadzamy w naszej szkole cykliczne cotygodniowe zajęcia „AKADEMIA ODKRYWCÓW”. Zajęcia, do których pragniemy zachęcić młodych naukowców, zrodziły się właśnie z chęci opowiedzenia o wszystkim, co nas otacza, zastanawia, a także bawi. Nasi prowadzący , znawcy tematów, z wielkim zamiłowaniem przedstawią niezwykłe i tajemnicze zagadnienia, sprawiając, że dziecięca ciekawość i chęć doświadczania może przerodzić się w prawdziwą pasję. Dzieci będą mogły eksperymentować i odkrywać rzeczy zwykłe w sposób niezwykły! Przedstawimy fascynującą fizykę, chemię i biologię! Wprowadzimy w niezwykły świat lasów i łąk, przybliżymy kosmos i gwiazdy… Poprzez udział w różnorodnych ćwiczeniach i pokazach, przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy naukowych, w które jest wyposażona nasza szkoła, przeprowadzając doświadczenia, uchylimy dzieciom część tajemnicy życia, świata i nauki. Rozbudzimy w nich chęć poznawania i tworzenia, nie zapominając przy tym o dobrej zabawie.

Zadania domowe

U nas nie ma zadań domowych. Wszystkie elementy pracy dziecka: poznanie, przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości odbywa się na terenie szkoły podstawowej. O godzinie 16 uczeń idzie do domu i może odpocząć, uważamy, że miejsce na profesjonalne nauczanie i naukę jest w szkole. Dziecko musi mieć czas na beztroski odpoczynek i po prostu cieszenie się dzieciństwem. Szkoła nigdy nie przerzuca na rodziców obowiązku douczania, tłumaczenia czy „ślęczenia” nad lekcjami. Dziecko nauczone przez nas samodzielnej pracy, w domu wykonywać będzie różne projekty, analizy, rozważania z różnych dziedzin. Ale praca ta będzie miała charakter twórczy i sprowokuje dziecko do wgłębienia się w zadane zagadnienia poznane podczas zajęć w szkole podstawowej.

Jak współpracujemy z rodzicami

Rodzice chętnie włączają się w życie szkoły. Na warsztatach poznają zasady Montessori w zakresie nauczania oraz wychowania i próbują wprowadzać ten system w domu. W szeroki sposób otaczamy wsparciem rodziców. Oprócz zebrań i spotkań indywidualnych z wychowawcami, przygotowujemy warsztaty tematyczne, zarówno z zagadnień dydaktycznych (dla tych, którzy są zainteresowani, w jaki sposób uczymy w szkole dzieci różnych przedmiotów), jak i warsztatów o tematyce wychowawczej (pokazujących różne rozwiązania trudności, z którymi często borykają się rodzice). Na warsztatach podpowiadamy także jak rozwijać w dzieciach pasje i zainteresowania, czy też jak w domu dzieci mogą twórczo spędzać wolny czas. Warsztaty zawsze mają charakter bardzo praktyczny, gdyż zależy nam na tym, by były jak najbardziej przydatne dla uczestników.

Zapraszamy do Wirtualnej Wizyty u nas!